RealTime

I 1982 gav L. Ron Hubbard varemerkene i Dianetics og Scientology til Religious Technology Center (RTC) med det formålet å garantere for den fortsatte renheten i Scientology religionen. Med denne garantien er Scientology religionen beskyttet mot endring av dens skrifter og praksiser, og Kirkens medlemmer vet at de mottar den direkte viten nøyaktig som formidlet av Mr. Hubbard.

RTC er ikke en del av Kirkens ledelse og er ikke involvert i dens daglige anliggender. RTC gir Church of Scientology International (CSI), Moderkirken, retten til å bruke og håndheve varemerkene. Det er CSI som er ansvarlig for den Kirkelige ledelsen av Scientology religionen og de forskjellige Scientology Kirkene.

Ved å anvende materialet i Dianetics og Scientology nøyaktig, vil man ikke bare oppnå en full forståelse av seg selv som åndelig vesen, men også sann åndelig frihet. Scientologister anser det som helt vesentlig for deres frelse at deres religiøse teknologi bevares ufordervet – nøyaktig i overensstemmelse med Grunnleggerens opprinnelige skrifter.

Religious Technology Center arbeider derfor for å garantere at arven etter L. Ron Hubbard, nemlig åndelig frihet, fortsetter å eksistere for alle fremtidige generasjoner. For millioner av Scientologister over hele verden finnes det ikke noe som er viktigere.