RealTime

”Jag behöver inte tala om för dig vad som är fel. Du kan själv se dig omkring och upptäcka ett antal omständigheter, vilka alla är tecken på förfall och källor till lidande. Du vet att det inte borde vara så.” – L. Ron Hubbard

Den globala förödelse och det mänskliga lidande som orsakas av drogmissbruk, analfabetism, moraliskt förfall och kränkningar av mänskliga rättigheter – för att inte tala om naturkatastrofer och de katastrofer som människan orsakat – är uppenbara.

Mr. Miscaviges engagemang i att befria mänskligheten från de gissel som droger, analfabetism, kriminalitet och kränkningar av mänskliga rättigheter utgör ledde honom till att blåsa nytt liv i och stärka kyrkans sekulära humanitära uppdrag.

Medan problemet med social orättvisa, krig, fattigdom, kriminalitet och diskriminering fortsätter att skapa elände och misströstan i praktiskt taget hela världen, är effektiva lösningar det som alltför tydligt saknas i kampen mot potentiella undergångsscenarier.

L. Ron Hubbard utvecklade, under årtionden av forskning om sinnet och anden, metoder med vilka man kan hantera de kriser som hotar vår värld.

För att få dessa lösningar i bruk har Scientologists sponsrat permanenta internationella huvudkontor som fungerar som ”genereringsanläggningar” och därigenom satt igång storskaliga rörelser för att förbättra moral och läskunnighet, förebygga drogmissbruk och rehabilitera missbrukare.

För att förverkliga Scientologys större humanitära mål fastställde David Miscavige en strategi som ledde kyrkan in i en multimediatidsålder för att erbjuda lättillgängliga, lättförståeliga verktyg som snabbt kan distribueras, i syfte att höja folks medvetenhet och informera och aktivera miljoner människor för att skapa en bättre värld.

Resultatet: revolutionerande samhällsförbättrande och humanitära program som stöds av Scientology Kyrkan. Dessa program är helt unika, obestridligen de absolut främsta inom sina områden och – vilket är viktigast – de är effektiva.

Det som uppnåtts med religionen Scientologys globala kampanjer är konkreta bevis på vad som kan göras när en enda människa – David Miscavige, som är djupt engagerad i att uppnå den vision grundaren anförtrodde honom, och med fullt stöd från den religiösa rörelse han leder – sträcker ut handen för att hjälpa andra.

VÄRLDSOMSPÄNNANDE SAMHÄLLSFÖRBÄTTRANDE KAMPANJER