RealTime

Som en reaktion på den tiltagende kriminalitet og vold i slutningen af 1960’erne og 1970’erne grundlagde L. Ron Hubbard programmet med Volunteer Ministers. Dette program blev skabt for at tilbyde praktiske redskaber til at fremme menneskelig forståelse og medfølelse. Desuden skabte mr. Hubbard udtrykkeligt disse redskaber til brug for både Scientologister og ikke-Scientologister. Fra denne vision blev der skabt en bred bevægelse af folk fra alle samfundslag. Disse personer, kendt som Volunteer Ministers, helliger sig leveringen af assistance på katastrofesteder i lokalsamfund rundt omkring i verden når der er behov for det.

Efter den 11. september inspirerede David Miscaviges legendariske budskab til alle Scientologister skabelsen af en global styrke af mere end 200 000 Volunteer Ministers som har været aktive i forbindelse med mere end 300 af verdens værste katastrofer.

Over de sidste 30 år har Scientologys Volunteer Ministers ydet nødhjælp ved mere end 300 af de værste katastrofeområder — vadet ind efter tsunamiødelæggelser, ind efter eftervirkningerne fra jordskælv og jordskred, og i kølvandet på menneskeskabte katastrofer.

Skønt ingen nøjagtigt kunne have forudset hvordan begivenhederne fra terrorangrebene den 11. september i New York ville rive samfundets sociale fernis fra hinanden indså mr. Miscavige dog at det var tid til at Scientologister fordoblede deres anstrengelser for at hjælpe deres medmennesker.

Den samme dag udstedte han et nu legendarisk, internationalt distribueret direktiv med overskriften The Wake-Up Call. I overensstemmelse med dens titel inspirerede denne kommunikation med det samme en utrolig vækst inden for programmet med Volunteer Ministers. Den 11. september 2001 var der 6 000 Volunteer Ministers på verdensplan. I dag er de blandt de mest anerkendte uafhængige nødhjælpsorganisationer i verden med over 200 000 Volunteer Ministers på tilkaldevagt internationalt.

De redskaber som Scientology Volunteer Ministers anvender er indeholdt i Håndbog i Scientology og de 19 korresponderende kurser som hver dækker et bestemt område af teknologien. En Scientology Volunteer Minister er et menneske der hjælper sine medmennesker på frivillig basis ved at genoprette formål, sandhed og åndelige værdier i andres tilværelse. Volunteer Ministers lever efter mottoet: “Der kan gøres noget ved det.”

Volunteer Ministers arbejdede med masser af energi og stor medfølelse ved Ground Zero, og de hjalp med til at lette både den fysiske byrde og den mentale anstrengelse for redningsmandskabet. Jeg kan ikke takke dem nok. Afdelingsleder, New York Citys politi

VERDENSOMSPÆNDENDE KAMPAGNER FOR SOCIALE FORBEDRINGER