RealTime

För första gången i religionen Scientologys historia har det sedan länge eftersträvade målet att göra alla L. Ron Hubbards verk tillgängliga i perfekt form uppnåtts, precis som de ursprungligen skrevs eller sades, och i kronologisk ordning. Dessutom finns materialet tillgängligt på flera språk, vilket både speglar och betjänar religionens mångfald.

Berättelsen om denna storslagna bedrift spänner över en tidsperiod under vilken alla böcker, inspelade föreläsningar och skrivna utgåvor som täcker hela ämnesområdet för Dianetics och Scientologys teknologi lokaliserades, verifierades och översattes.

När detta projekt, känt som ”Kunskapens Guldålder”, hade fullbordats, företog sig Mr. Miscavige sitt nästa initiativ, vilket kulminerade i vad som beskrivits som en ”Teknologins Guldålder”.

Om Kunskapens Guldålder inledde en renässans för Scientology, så utgjorde Teknologins Guldålder en vändpunkt för religionen.

RENÄSSANS