RealTime

בדצמבר 2009, דיוויד מיסקביג' עמד לפני 7,000 סיינטולוגים שהתקהלו באודיטוריום השריין בלוס-אנג'לס. הם התכנסו כדי לחגוג את ההתרחבות של Scientology בעשור האחרון ולקדם בברכה עשור נוסף של צמיחה.

באותו ערב, מר מיסקביג' הכריז על עשור של הישגים משמעותיים, כמו גם על הישג שהיה ראשון מסוגו בהיסטוריה של הדת – השלמת התוכנית בת 25 השנים לשיקום, אימות ושחזור הכתבים של דת ה‑Scientology. המשימה שארכה עשרים וחמש שנה והיתה כרוכה בשני מיליון שעות אדם כדי לשחזר ולהפוך לנגישות את כל מילותיו הכתובות והמדוברות של ל. רון האברד היוותה את "הערובה האולטימטיבית לנצחיות של Scientology עצמה", אמר מר מיסקביג'.

ל. רון האברד יזם את התוכנית ב-1984 כדי לספק לסיינטולוגים את המורשת המלאה של 50 שנות המחקר והגילוי שלו על המיינד, הנפש והחיים.

עם חניכת 'עידן הזהב של הידע' ב-2005 הגיע גם השחרור של 'הרצאות הכנסים'. ההרצאות האלה היו אירועים מיוחדים של ל. רון האברד שהכילו את הכרזותיו על כל פריצת דרך משמעותית חדשה במחקר ובפיתוח של Dianetics ו‑Scientology.

ואז ב-2007, מר מיסקביג' הציג את ה-'יסודות' המשוחזרים במלואם, 18 הספרים ו-280 ההרצאות של מר האברד שמהווים את ליבה של דת ה‑Scientology.

ובימים האחרונים של 2009, מר מיסקביג' הכריז על ההישג ההיסטורי שהיווה את פסגת 'עידן הזהב של הידע': השחרור באנגלית של 'הרצאות הקורסים הקליניים המתקדמים' (Advanced Clinical Courses – ACCs) של ל. רון האברד, בשלמותם. חומרים אלה כוללים יותר מ-1,000 הרצאות ו-500 מאמרים כתובים שמהווים את הכרוניקה של התיעוד יום אחר יום של נתיב הגילוי של ל. רון האברד ב-Dianetics וב‑Scientology. בזמן שמר האברד הכריז על כל אבן דרך חדשה לסיינטולוגים בכללותם בכנסים שלו, ב-'קורסים הקליניים המתקדמים' וב-'הרצאות הקורסים המקצועיים' הנלוות אליהם הוצגו לאודיטורים כל פרטי היישום.

המשימה שארכה עשרים וחמש שנה והיתה כרוכה בשני מיליון שעות אדם כדי לשחזר ולהפוך לנגישות את כל מילותיו הכתובות והמדוברות של ל. רון האברד היוותה את "הערובה האולטימטיבית לנצחיות של Scientology עצמה", אמר מר מיסקביג'.

מבחינה זו, ה-ACCs היוו כרונולוגיה עצומה של המחקר והפיתוח של מר האברד, שמעולם לפני כן לא היתה זמינה. ואומנם, זו היתה השאיפה שייחלו לה שנים רבות להשגת ידע מוחלט. כפי שאמר ל. רון האברד עצמו:

"הרצאות אלה מספקות את התיעוד היחיד היומיומי, משבוע לשבוע, של התקדמות המחקר של Dianetics ו‑Scientology. הן סללו את הדרך מבורות מוחלטת בנושא עד למה שהוא היום. האדם לא ידע דבר על המיינד כשהוא התחיל, ואנחנו נמצאים היכן שאנחנו היום. הרצאות אלה היו אבני הדרך בדרך החוצה".

בהתחשב במשמעות שלהן, זה היה תמיד חלומו של ל. רון האברד שיום אחד יהיו קיימים המשאבים והטכנולוגיה כדי להפוך את ההרצאות האלה לזמינות לכולם – היום הזה הגיע.

מר מיסקביג' הכריז גם על השחרור של קורסים עבור כל כנס, קורס מקצועי וסדרת הרצאות של 'הקורס הקליני המתקדם', שמקלים במידה רבה על הלימוד הכרונולוגי והשיטתי של מאגרי הכתבים העצומים האלה.

שחזור כל הרצאותיו של ל. רון האברד אִפשר גם את המבחר של 52 'הרצאות קלאסיות' – ש-15 מתוכן מעולם לא שוחררו לפני כן. 52 ההרצאות הקלאסיות האלה מיועדות לסיינטולוגים, כאשר חצי מהן אינן מצריכות כל השכלה קודמת ב‑Scientology והן מיועדות במיוחד לאנשים שהנושא חדש להם. ההרצאות עוסקות בנושאים שנעים מנישואין, דרך מנהיגות, ועד לטבעו הרוחני של האדם.

בנוסף, כל הספרים הבסיסיים של Dianetics ו‑Scientology הופקו גם הם ושוחררו בפורמט של ספר-אודיו. ספרי-האודיו האלה מייצגים מהדורות מקיפות של העבודות המקוריות, ותורגמו ל-15 שפות.

לבסוף, שתי הרצאות לציבור ראויות לציון מאת מר האברד שוחררו גם הן: 'שחר הזהב: הרצאות הערב של פניקס' ו‑'הרצאות תיאטרון לינדסי: סדרת אחר הצהריים בלונדון'. הרצאות אלה, שבמקור הועברו לציבור הרחב כדי להציג בפניו את Dianetics ואת Scientology, שוקמו, שוחזרו והפכו לזמינות ב-17 שפות.

עם הכללת ההרצאות, כל החומרים של דת ה‑Scientology, שמכילים את התשובות שהמין האנושי חיפש במשך מאות שנים, הפכו לזמינות בשפות רבות, בפורמטים רבים, והשתמרו לנצח, לתועלת הכלל.

רנסנס