RealTime

הודות למאמצים של מר מיסקביג', יש ארגון אידיאלי בישראל עכשיו ובהרבה מקומות אחרים. ... אני מעולם לא הייתי מעלה בעיני רוחי בחלומות הכי פרועים שלי את מה שיש לנו היום. דפנה הרננדז