RealTime

למר מיסקביג' היה חזון והוא יצר אסטרטגיה ליצור ולהקים מתקן הפצה מרכזי ל-Scientology וכל דבר שנדרש על-ידי הארגונים ברחבי העולם. ג'ייסון הורטלינג