RealTime

Mr. Miscavige hade en vision och skapade en strategi för att skapa och etablera en central spridningsanläggning för Scientology Kyrkan och allt som krävs av kyrkoorganisationer runt om i världen. Jason Hoertling