RealTime

דת ה-Scientology, תנועת ה-Scientology, בעיקרון מקבלת את ההכוונה והתנופה שלה, כמובן, מל.ר.ה, אבל בזמן אמת, זה בא מהמנהיגות הנפלאה של דיוויד מיסקביג'. ג'ים מסקימן