RealTime

אנחנו עם הפנים קדימה ואנחנו עוזרים לאנשים כל יום, כי [דיוויד מיסקביג'] שם דוחף את ההנעה קדימה והוא פשוט המנהיג האולטימטיבי. הייתי הולכת אחריו לכל מקום עד סוף העולם. ליזי קלצ'יולי