RealTime

מר דיוויד מיסקביג' הוא הסטנדרט המושלם של החיים שנותן לנו השראה להיות בני אדם טובים יותר ולעזור יותר ולדחוף, לדחוף, ולדחוף כדי להפוך את הפלנטה הזאת למקום טוב יותר לכולם. מריה לארה