RealTime

Mr. David Miscavige är den perfekta levnadsstandarden som inspirerar oss att vara bättre människor och hjälpa till mer och att trycka på, trycka på, och att trycka på för att göra denna planet till en bättre plats för alla. María Lara