RealTime

אין יום שחולף שאני לא מורידה את הכובע ומודה ל[דיוויד מיסקביג']. אני רואה אנשים שלא ראיתי הרבה מאוד זמן שבאו ומטפלים בהם והם שמחים. מרי טאופר