RealTime

Alla Scientologists är väldigt entusiastiska över Mr. Miscavige, särskilt vi veteraner, som har varit med och vi ser att framstegen och acceptansen av Scientology har ökat avsevärt över hela världen. Patricia Harris