RealTime

באמת היה אכפת ל[דיוויד מיסקביג'] מאנשים. היה אכפת לו ממני. ... הוא מאוד מאוד מתעניין בכולם. ואני המומה איך הוא יכול לעמוד בקצב של כל זה. ויבקה קניג