RealTime

כשאני מסתכלת על מישהו כמו מר מיסקביג' ואני חושבת 'וואו', אתה יודע, זה משהו שאני יכולה עכשיו פשוט למדוד לפיו את חיי, את הפעולות שלי. דיאן שטיין