RealTime

År 1982 gav L. Ron Hubbard varumärkena för Dianetics och Scientology till Religious Technology Center (RTC) i syfte att garantera den fortsatta äktheten av religionen Scientology. Med denna garanti skyddas religionen Scientology mot förändringar av dess skrifter och religiösa bruk, och kyrkans medlemmar vet att de får den direkta kunskapen, precis som den förmedlades av Mr. Hubbard.

RTC är inte en del av ledningsstrukturen i kyrkan och deltar inte i dess dagliga verksamhet. RTC skänker Church of Scientology International (CSI), Moderkyrkan, rätten att använda och upprätthålla varumärkena. Det är CSI som ansvarar för den kyrkliga ledningen av religionen Scientology och de olika Scientology Kyrkorna.

Genom den exakta tillämpningen av Dianetics och Scientologys material, får individer inte bara en fullständig insikt om sig själva som andliga varelser, utan också sann andlig frihet. Scientologists över hela världen ser bevarandet och icke-förvanskbarheten av deras religiösa teknologi – i noga överensstämmelse med grundarens originalskrifter – som en oumbärlig förutsättning för deras egen väg till frihet.

Religious Technology Center verkar för att arvet från L. Ron Hubbard – andlig frihet – fortsätter att finnas för kommande generationer. För miljontals Scientologists över hela världen finns det inget som är viktigare.