RealTime

Dhr. Miscavige was zich sterk bewust van de zeer dringende oproep van Dhr Hubbard aan nationale overheden, om de fundamentele rechten van de Mens te respecteren en om de 30 artikelen van de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens (UVRM) van 1948 toe te passen en hij nam het initiatief om een mensenrechtencampagne van de Scientology Kerk te lanceren.

Die inspanning werd door groepen over de hele wereld begroet als een essentieel programma om te helpen een vreedzamere wereld te creëren door het bijbrengen van die rechten die nadruk leggen op menselijk mededogen en begrip.

David Miscavige stond aan de leiding van een internationaal mensenrechtenonderwijsprogramma dat nu ieder jaar tientallen miljoenen bereikt met een universele boodschap van mensenrechten.

In de geloofsovertuigingen van Scientology staat de verklaring centraal dat de hele mensheid het recht heeft op bepaalde onvervreemdbare rechten. Al meer dan 50 jaar hebben Scientologists zich sterk gemaakt voor de onmisbare principes van het beschermen van mensenrechten.

Vandaag de dag sponsort de Scientology Kerk de grootste non-gouvernementele informatiecampagne om de UVRM van de Verenigde Naties naar voren te schuiven.

Het seculiere mensenrechteninitiatief van de Kerk sponsort groepen en activiteiten en voorziet personen, groepen en overheidsinstellingen in 197 landen van educatieve materialen over deze rechten. Deze werken, zoals Dhr. Miscavige heeft bepaald, omvatten:

  • Boekjes die zich richten op “Wat zijn mensenrechten?” en publieke aankondigingen, die jongeren en volwassenen voorlichten, in gemakkelijk te begrijpen termen, over de betekenis van de 30 artikelen van de UVRM.
  • Een studiegids, activiteitenhandleiding en onderwijspakket voor de klas, geven leerkrachten, mensenrechtenactivisten en ambtenaren effectieve tools om jongeren en volwassenen voor te lichten over hun mensenrechten.
  • Een videodocumentaire, Het Verhaal over Mensenrechten, is een aanvulling op de boekjes, publieke aankondigingen en is volledig geïntegreerd in het leerplan.

Op dit moment zijn er door het programma samenwerkingsverbanden gevormd met bijna 2200 organisaties en overheidsinstellingen om mensenrechten over de hele wereld te bevorderen. Verder zijn er meer dan 1,8 miljoen leerlingen geëmpowerd met mensenrechtenonderwijs en wereldwijd hebben meer dan 42.000 scholen de leerplannen overgenomen en deze worden gratis aan leerkrachten beschikbaar gesteld.

Ik juich de Scientology Kerk toe voor haar Jongeren voor Mensenrechtenprogramma, dat een ongeëvenaard gebruik van kunst laat zien bij het wereldwijd ondersteunen van het onderwijs in mensenrechten. Afgevaardigde, Universiteit voor de Vrede, UNESCO

WERELDWIJDE MAATSCHAPPELIJKE VERBETERINGSCAMPAGNES