RealTime

מר מיסקביג', שמכיר היטב את התראתו החריפה של מר האברד לממשלות לאומיות לתמוך בזכויות היסוד של האדם ולציית ל-30 הסעיפים של 'ההכרזה לכל באי עולם בדבר זכויות האדם' משנת 1948, קיבל השראה להשיק את קמפיין זכויות האדם העולמי של Scientology.

המאמץ התקבל בברכה על-ידי קבוצות ברחבי העולם כתוכנית חיונית לעזור להביא לידי עולם שלֵו יותר על-ידי החדרת אותן זכויות ששמות דגש על חמלה והבנה אנושיות.

דיוויד מיסקביג' הוביל את יצירתה של תוכנית בינלאומית לחינוך על זכויות האדם שעכשיו מגיעה לעשרות מיליונים כל שנה עם מסר אוניברסלי של זכויות האדם.

אחת האמונות המרכזיות ב‑Scientology היא האמונה שכל בני המין האנושי זכאים לזכויות שלא ניתן לשלול מהם. במשך יותר מ-50 שנה, סיינטולוגים תמכו בעקרונות ההכרחיים של הגנה על זכויות האדם.

היום, Scientology נותנת חסות לקמפיין המידע הלא-ממשלתי הגדול ביותר בעולם לקדם את הכרזת האו"ם לכל באי עולם בדבר זכויות האדם.

המיזמים החילוניים של התנועה למען זכויות האדם נותנים חסות לקבוצות ולפעילויות, ומספקים חומרים חינוכיים על אותן זכויות ליחידים, לקבוצות ולגופים ממשלתיים ב-197 ארצות. העבודות האלו, כפי שמר מיסקביג' הנחה, כוללות:

  • חוברות שעוסקות בנושא של "מהן זכויות האדם?" ותשדירי שירות שמלמדים בני נוער ומבוגרים במונחים שמובנים בקלות, על המשמעות של 30 הסעיפים של 'ההכרזה לכל באי עולם בדבר זכויות האדם'.
  • מדריך ללמידה, חוברת הדרכה לפעילויות וערכה למחנך ללימוד בכיתה נותנים למורים, לפעילי זכויות האדם ולממשלות כלים אפקטיביים לחנך בני נוער ומבוגרים על זכויות האדם שלהם.
  • סרט תיעודי, 'הסיפור של זכויות האדם', משלים את החוברות ואת תשדירי השירות ומשולב בתוכנית הלימודים החינוכית.

עד עתה, התוכנית יצרה שותפויות עם מעל 2,200 ארגונים וגופים ממשלתיים כדי לטפח את זכויות האדם ברחבי העולם. בנוסף, יותר מ-1.8 מיליון תלמידים קיבלו ביטחון רב יותר באמצעות חינוך בנושא זכויות האדם, ומעל 42,000 בתי-ספר ברחבי העולם יישמו את תוכניות הלימודים של הקמפיין, שכולן זמינות למחנכים ללא תשלום.

אני משבח את ארגון ה‑Scientology על תוכניתו 'נוער למען זכויות האדם' שמציגה שימוש שאין כדוגמתו באומנויות כתמיכה בחינוך לזכויות האדם מסביב לעולם. נציג, האוניברסיטה למען השלום, אונסק"ו

קמפיינים פלנטריים לשיפור חברתי