RealTime

Då Mr. Miscavige var väl medveten om Mr. Hubbards starka förmaning till nationella regeringar att upprätthålla människans grundläggande rättigheter och respektera de 30 artiklarna i 1948 års allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna, inspirerades han att inleda Scientology Kyrkans globala kampanj för mänskliga rättigheter.

Insatsen har bemötts av grupper runt om i världen som ett nödvändigt program för att hjälpa till att skapa en mer fredlig värld genom att ingjuta dessa rättigheter som betonar mänsklig medkänsla och förståelse.

David Miscavige gick i spetsen för skapandet av ett internationellt undervisningsprogram för mänskliga rättigheter som nu når tiotals miljoner människor varje år med ett universellt budskap om mänskliga rättigheter.

En viktig del av Scientologys trossatser är övertygelsen att alla människor är berättigade till vissa obestridliga rättigheter. I över 50 år har Scientologists värnat om de oumbärliga principerna att skydda mänskliga rättigheter.

Idag sponsrar Scientology Kyrkan den största icke-statliga informationskampanjen som främjar Förenta nationernas allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna.

Kyrkans icke-religiösa initiativ för mänskliga rättigheter sponsrar grupper och verksamheter och tillhandahåller undervisningsmaterial till individer, grupper och myndighetsorgan i 197 länder. Dessa verk, som Mr. Miscavige lät ta fram, inkluderar:

  • Häften om ”Vad är mänskliga rättigheter?” och informationsannonseringar som informerar ungdomar och vuxna i lättförståeliga termer om betydelsen av de 30 artiklarna i den allmänna förklaringen om de mänskliga rättigheterna.
  • En studieguide, handledning för aktiviteter och ett utbildarpaket för klassrummet som ger lärare, människorättsaktivister och myndigheter effektiva verktyg för att informera ungdomar och vuxna om deras mänskliga rättigheter.
  • En dokumentärfilm, Berättelsen om mänskliga rättigheter, som kompletterar häftena och informationsannonseringarna, är integrerad i läroplanen.

Hittills har programmet skapat samarbeten med över 2 200 organisationer och myndigheter för att främja mänskliga rättigheter världen över. Vidare har mer än 1,8 miljoner elever fått undervisning i mänskliga rättigheter och över 42 000 skolor i hela världen har infört kampanjens läroplan, allt detta erbjuds kostnadsfritt till lärare.

Jag applåderar Scientology Kyrkan för deras program Ungdomar för mänskliga rättigheter som utgör en oöverträffad användning av konst för att stödja människorättsundervisning runt om i världen. Representant, Universitetet för fred, UNESCO

VÄRLDSOMSPÄNNANDE SAMHÄLLSFÖRBÄTTRANDE KAMPANJER