RealTime

Als reactie op de toegenomen misdaad en het toegenomen geweld in de jaren 1960 en 1970, richtte L. Ron Hubbard het Vrijwillig Geestelijke Programma op. Het programma werd ontworpen om praktische tools te verschaffen om begrip en mededogen aan te moedigen. Bovendien ontwierp Dhr. Hubbard specifiek deze hulpmiddelen om door zowel Scientologists als niet-Scientologists te worden gebruikt. Vanuit deze visie ontstond een beweging met een brede basis van mensen uit alle lagen van de bevolking. Deze mensen, die bekendstaan als Vrijwillig Geestelijken, leggen zich erop toe om in tijden van nood ter plaatse hulp te verstrekken aan lokale gemeenschappen over de hele wereld.

Na 11 september, was de legendarische boodschap van David Miscavige aan alle Scientologists de inspiratie voor het opbouwen van een wereldwijde kracht van meer dan 200.000 Vrijwillig Geestelijken die actief zijn geweest in meer dan 300 van ’s werelds allerergste rampen.

Gedurende de afgelopen 30 jaar hebben Scientology Vrijwillig Geestelijken noodhulp verleend op meer dan 300 locaties van erge rampen – waden door tsunami verwoeste gebieden, in de nasleep van aardbevingen en aardverschuivingen, en volgend op door de mens veroorzaakte rampen.

Terwijl niemand nauwkeurig had kunnen voorspellen hoe de gebeurtenissen van de terroristische aanslagen op 11 september in New York het sociale vernisje van de samenleving wegscheurden, zag Dhr. Miscavige duidelijk in dat het tijd was voor Scientologists om hun inspanningen te verdubbelen om hun medemens te helpen.

Dezelfde dag gaf hij een, inmiddels legendarisch internationaal gedistribueerd directief uit, getiteld De Oproep tot Ontwaken. In overeenstemming met de titel, resulteerde deze communicatie onmiddellijk in een verbazingwekkende groei van het Vrijwillig Geestelijke programma. Op 11 september 2001 waren er wereldwijd 6000 Vrijwillig Geestelijken. Vandaag de dag behoren ze tot ’s werelds meest erkende onafhankelijke hulporganisaties, met meer dan 200.000 Vrijwillig Geestelijken die op internationaal niveau op oproep beschikbaar zijn.

De tools van de Scientology Vrijwillig Geestelijke zijn opgenomen in Het Scientology Handboek en de 19 bijbehorende cursussen, die elk een opzichzelfstaand stuk technologie behandelen. Een Scientology Vrijwillig Geestelijke is dus iemand die zijn medemens op vrijwillige basis helpt door aan het leven van anderen weer een doel, waarheid en spirituele waarden te geven. Vrijwillig Geestelijken leven volgens het motto: “Er kan iets aan gedaan worden.”

De Vrijwillig Geestelijken werkten met veel energie en met grote toewijding op Ground Zero en hielpen om de fysieke last en de geestelijke spanning van de reddingswerkers te verlichten. Ik kan ze niet genoeg bedanken. Hoofdinspecteur van de politie, New York

WERELDWIJDE MAATSCHAPPELIJKE VERBETERINGSCAMPAGNES