RealTime

Da han var godt kjent med Mr. Hubbards formaninger til nasjonale regjeringer om å håndheve de fundamentale Menneskerettighetene og å overholde de 30 artiklene i Verdenserklæringen om Menneskerettighetene fra 1948, inspirerte det Mr. Miscavige til iverksettelsen av Scientology Kirkens menneskerettighetskampanje.

Anstrengelsen har blitt godt mottatt av grupper rundt om i verden som et livsnødvendig program til hjelp med å skape en mer fredelig verden, ved å innprente disse rettighetene som legger vekt på menneskelig medfølelse og forståelse.

David Miscavige stod i spissen for skapelsen av et internasjonalt program for menneskerettigheter som nå når titalls millioner hvert år med et universelt budskap om menneskerettigheter.

Et sentralt punkt i vår tro i Scientology er overbevisningen om at hele menneskeheten er berettiget til umistelige rettigheter. I over 50 år har Scientologister forsvart de uunnværlige prinsippene for å beskytte menneskerettighetene.

I dag støtter Scientology Kirken den største ikke-statlige informasjonskampanjen for å fremme FNs Verdenserklæring om Menneskerettighetene.

Kirkens sekulære menneskerettighets-initiativer sponser grupper og aktiviteter, og skaffer til veie undervisningsmaterialer til personer, grupper og myndighetsorganer i 197 land. Disse verkene, som Mr. Miscavige beordret, inkluderer:

  • Hefter som tar for seg «Hva er Menneskerettigheter?» og offentlige informasjonsannonser som informerer unge og voksne om de 30 artiklene fra Verdenserklæringen om Menneskerettighetene på en lett forståelig måte.
  • En studieveiledning, en aktivitetsmanual og et sett med undervisningsmaterialer for klasserommet som gir lærere, menneskerettighetsaktivister og myndigheter effektive verktøy til å undervise unge og voksne i deres menneskerettigheter.
  • En dokumentarvideo, Historien om Menneskerettighetene, som utfyller heftene og de offentlige informasjonsannonsene og er integrert i undervisningsplanen.

Til dags dato har programmet inngått partnerskap med over 2200 organisasjoner og myndighetsorganer for å fremme menneskerettigheter over hele kloden. Utover dette har mer enn 1,8 millioner elever nå blitt styrket med undervisning i menneskerettigheter, og over 42 000 skoler over hele verden har innført undervisningsplanene. Dette er stilt gratis til rådighet for lærere og pedagoger.

Jeg må rose Scientology Kirken for dens Youth for Human Rights-program, som viser en enestående bruk av kunst til å støtte utdannelsen i menneskerettigheter rundt om i verden. – Representant, University of Peace, UNESCO

VERDENSOMSPENNENDE KAMPANJER FOR SOSIAL FORBEDRING