RealTime

Det finnes to støttepilarer i vår religion ... personen som er Kilden ... og det er L. Ron Hubbard. Og så er det den andre terminalen, eller den andre pilaren, personen som har sørget for at det som ble skapt ikke er endret, tuklet med, og forblir i sin rene form for alltid, for alle. Det er David Miscavige. Alison Osborn