RealTime

Det finns två pelare i vår religion … den person som är Källan – och det är L. Ron Hubbard. Och sedan finns den andra terminalen, eller den andra pelaren, med personen som har säkerställt att det som skapades inte förändras, manipuleras och förblir i sin rena form för evigt, för alla. Och det är David Miscavige. Alison Osborn