RealTime

Det var ... fantastisk for meg at noen på det nivået, ville ha den typen omsorg for sin stab rundt om i verden. Yvonne Rodgers