RealTime

[David Miscavige] har en visjon. Han har en visjon av fremtiden og hva som kan oppnås og som leder lar han ingen barrierer komme i veien. Sally Jensen