RealTime

Som en reaksjon på den økende kriminaliteten og volden han var vitne til gjennom 1960- og 1970-årene grunnla L. Ron Hubbard Frivillige Prester-programmet. Programmet ble utviklet for å tilby praktiske verktøy til å fremme menneskelig forståelse og medfølelse. Dessuten utformet Mr. Hubbard uttrykkelig disse verktøyene til bruk for både Scientologister og ikke-Scientologister. Fra denne visjonen ble det født en bred bevegelse av folk fra alle samfunnslag. Disse menneskene, kjent som Frivillige Prester, vier seg til å gi hjelp på stedet i lokalsamfunn rundt om i verden der det trengs.

Etter 11. september 2001 inspirerte David Miscaviges legendariske budskap til alle Scientologister til skapelsen av et globalt nettverk av mer enn 200 000 Frivillige Prester som har vært aktive i over 300 av verdens verste katastrofer.

I de siste 30 årene har Scientologys Frivillige Prester ytt nødhjelp i mer enn 300 av de verste katastrofene – vadet inn i tsunamiødeleggelser, inn i kjølvannet av jordskjelv og jordskred, og etterfølgende menneskeskapte katastrofer.

Selv om ingen kunne ha forutsagt nøyaktig hvordan hendelsene under terroristangrepet 11. september 2001 i New York City ville rive vekk samfunnets sosiale ferniss, erkjente Mr. Miscavige klart at tiden var inne for Scientologister å fordoble sine anstrengelser for å hjelpe sine medmennesker.

Samme dag utstedte han et nå legendarisk internasjonalt distribuert direktiv med tittelen The Wake-Up Call. I samsvar med dens tittel inspirerte denne kommunikasjonen umiddelbart til en utrolig vekst innen Frivillig Prest-programmet. Den 11. september 2001 var det 6000 Frivillige Prester på verdensplan. I dag er de blant de mest anerkjente uavhengige nødhjelpsorganisasjonene i verden, med over 200 000 Frivillige Prester på tilkallingsvakt internasjonalt.

Verktøyene til Scientologys Frivillige Prester finnes i Scientology Håndboken og de 19 medfølgende kursene som hvert enkelt dekker en bestemt teknologi. En Scientology Frivillig Prest er et menneske som på frivillig basis hjelper sine medmennesker ved å bringe formål, sannhet og åndelige verdier tilbake til andres liv. De Frivillige Prestene lever etter mottoet: «Det kan gjøres noe med det.»

De frivillige prestene arbeidet med stor energi og medfølelse ved Ground Zero, de hjalp til med å lindre den fysiske byrden og mentale belastningen for redningsmannskapene. Jeg kan ikke takke de frivillige nok. Avdelingsleder, New Yorks politi

VERDENSOMSPENNENDE KAMPANJER FOR SOSIAL FORBEDRING