RealTime

בתגובה לעלייה ברמת הפשיעה והאלימות בשנות ה-60 וה-70, ל. רון האברד הקים את תוכנית 'היועצים הרוחניים המתנדבים'. תוכנית זו נועדה לספק כלים מעשיים לעידוד הבנה וחמלה אנושיות. בנוסף לכך, מר האברד הועיד את הכלים האלו במפורש לשימוש על-ידי סיינטולוגים ולא-סיינטולוגים כאחד. מהחזון הזה נולדה תנועה נרחבת של אנשים מכל תחומי החיים. אנשים אלה, שידועים בתור 'יועצים רוחניים מתנדבים', מתמסרים למתן סיוע בשטח לקהילות ברחבי העולם בעת הצורך.

לאחר ה-11 בספטמבר, המסר האגדי של דיוויד מיסקביג' לכל הסיינטולוגים נתן השראה ליצירת כוח עולמי של יותר מ-200,000 יועצים רוחניים מתנדבים שהיו פעילים ביותר מ-300 מהאסונות החמורים ביותר בעולם.

במהלך 30 השנים האחרונות, יועצים רוחניים מתנדבים של Scientology סיפקו שירות חירום ביותר מ-300 אתרי אסון חמורים – כשהם מפלסים את דרכם לתוך חורבן בעקבות צונאמי, לתוך אתרים שעברו רעידות אדמה וגלישות קרקע, ובעקבות אסונות מעשה ידי אדם.

בעוד שאיש לא היה יכול לחזות במדויק איך האירועים של התקפות הטרור של 11 בספטמבר בניו-יורק סיטי יקרעו את המסווה החברתי של החברה, מר מיסקביג' זיהה בבירור שזה הזמן שסיינטולוגים יכפילו את מאמציהם לסייע לזולתם.

באותו יום, הוא פרסם הנחיה שהופצה ברחבי העולם והיום נחשבת לאגדית, בשם הקריאה להתעוררות. בהתאם לשמה, התקשורת הזו עוררה מיד צמיחה מדהימה בתוכנית היועצים הרוחניים המתנדבים. נכון ל-11 בספטמבר 2001, היו 6,000 יועצים רוחניים מתנדבים ברחבי העולם. היום, הם בין ארגוני הסיוע העצמאיים המוּכּרים ביותר בעולם, עם יותר מ-200,000 יועצים רוחניים מתנדבים בכוננות ברחבי העולם.

הכלים של היועצים הרוחניים המתנדבים של Scientology נמצאים ב-'ספר-העזר של Scientology' – וב-19 הקורסים הנלווים, שכל אחד מהם עוסק במאגר מובחן של טכנולוגיה. יועץ רוחני מתנדב של Scientology הוא אדם שעוזר לזולתו על בסיס התנדבותי בכך שהוא עוזר להשיב מטרה, אמת וערכים רוחניים לחייהם של אחרים. יועצים רוחניים מתנדבים חיים לפי המוטו "ניתן לעשות משהו בקשר לזה".

היועצים הרוחניים המתנדבים עבדו עם אנרגיה רבה ועם חמלה רבה בגראונד זירו, כשהם עוזרים להקל את המעמסות הגופניות והלחצים הנפשיים של צוותי ההצלה. אין מילים בפי להודות להם. מפכ"ל, משטרת ניו-יורק סיטי

קמפיינים פלנטריים לשיפור חברתי