RealTime

I desember 2009 stod David Miscavige foran 7000 Scientologister, tettpakket i Los Angeles’ Shrine Auditorium. De var samlet for å feire det foregående tiåret med ekspansjon for Scientology, og for å innlede enda et tiår med vekst.

Denne kvelden bekjentgjorde Mr. Miscavige et tiår med bemerkelsesverdige prestasjoner, så vel som en bragd for første gang i religionens historie, nemlig fullføringen av det 25 år lange programmet for å gjenvinne, verifisere og gjenopprette Scientology religionens Skrifter. Bestrebelsen, som tok et kvart århundre og involverte omkring 2 millioner arbeidstimer for å gjenvinne og gjøre alle L. Ron Hubbards skrevne og talte ord fullt tilgjengelig, utgjorde «den ultimate garantien for Scientologys bestandighet», sa Mr. Miscavige.

L. Ron Hubbard innledet programmet i 1984 for at Scientologister skulle kunne få den fulle arven av alle hans 50 år med forskninger og oppdagelser om sinnet, ånden og livet.

Med innvielsen av Kunnskapens Gullalder i 2005 kom også utgivelsen av Kongressforedragene. Disse foredragene var L. Ron Hubbards spesielle begivenheter som inneholder hans bekjentgjørelser av hvert eneste nye banebrytende gjennombrudd i forskningen og utviklingen av Dianetics og Scientology.

I 2007 presenterte så Mr. Miscavige de fullt ut gjenopprettede Grunnsteinene, Mr. Hubbards 18 bøker og 280 foredrag som utgjør kjernen i Scientology religionen.

Og på slutten av 2009 bekjentgjorde Mr. Miscavige den historiske bedriften som satte kronen på verket med hensyn til Kunnskapens Gullalder: utgivelsen på engelsk av L. Ron Hubbards Avanserte Kliniske Kurs Foredrag (ACCs, fra engelsk: Advanced Clinical Course Lectures) i sin helhet. Alt i alt omfatter disse materialene mer enn 1000 foredrag og 500 skriftlige utstedelser, som utgjør en «dag-for-dag»-dokumentasjon av L. Ron Hubbards vei til oppdagelsene i Dianetics og Scientology. Mens Hubbard bekjentgjorde hver nye milepæl til alle Scientologister på Kongressene sine, ble alle detaljene for anvendelse presentert til auditorer i de Avanserte Kliniske Kurs Foredragene og de ledsagende Profesjonelle Kurs Foredragene.

Bestrebelsen, som tok et kvart århundre og involverte omkring 2 millioner arbeidstimer for å gjenvinne og gjøre alle L. Ron Hubbards skrevne og talte ord fullt tilgjengelig, utgjorde «den ultimate garantien for Scientologys bestandighet», sa Mr. Miscavige.

I dette henseende utgjorde ACC-ene en betydningsfull kronologi i Mr. Hubbards forskning og utvikling som aldri før hadde vært tilgjengelig. Det var virkelig det lenge ønskede målet av total kunnskap. Som L. Ron Hubbard selv sa:

«Disse foredragene gir den eneste eksisterende nedtegnelsen dag for dag, uke for uke, av fremgangen i forskningen i Dianetics og Scientology. De avmerket en sti fra total uvitenhet om emnet til i dag. Mennesket visste ingenting om sinnet da det begynte, og vi er hvor vi er i dag. Og disse foredragene var milepælene på veien ut.»

Siden de hadde så stor betydning, var det alltid L. Ron Hubbards drøm at ressursene og teknologien en dag ville eksistere til å gjøre disse foredragene tilgjengelige for alle – og den dagen hadde kommet.

Mr. Miscavige annonserte dessuten utgivelsen av kurs for hver Kongress og hvert Profesjonelt Kurs og foredragsserie i Avansert Klinisk Kurs, hvilket i høy grad lettet det kronologiske og metodiske studiet av disse store samlingene av religiøse Skrifter.

Gjenopprettelsen av alle L. Ron Hubbards foredrag gjorde det dessuten mulig å velge ut 52 Klassiske Foredrag – hvorav 15 aldri før hadde vært utgitt. Disse 52 Klassikerne er for Scientologister, og halvparten av dem krever ikke noen forhåndskunnskap om emnet og er spesielt beregnet for folk som ennå ikke kjenner det. Disse foredragene dekker emner som strekker seg fra ekteskap til lederskap og menneskets åndelige natur.

I tillegg ble alle de grunnleggende bøkene om Dianetics og Scientology også produsert og utgitt i lydbokformat. Disse lydbøkene er gjengivelser av den fulle teksten i de originale verkene og ble oversatt til 16 språk.

Til slutt ble to bemerkelsesverdige offentlige foredragsserier av Mr. Hubbard også utgitt: Det gylne daggry: Kveldsforedragene fra Phoenix og Foredragene fra Lindsey Theater, Ettermiddags-foredragene fra London. Disse foredragene, som opprinnelig ble gitt til offentligheten for å introdusere dem til Dianetics og Scientology, ble gjenvunnet og gjenopprettet i sin helhet, og gjort tilgjengelig på 17 språk.

Med inkluderingen av disse foredragene ble alle Scientology religionens materialer som inneholder svarene som hele menneskeheten har søkt etter i århundrer, nå tilgjengelige på mange språk, i mange formater og for alltid til gagn for alle.

RENESSANSE