RealTime

לאיש הזה יש – אתה רואה עוצמה, אתה גם, אם אתה מתבונן בו, רואה מיומנות אדירה ונקודת מבט בלתי נלאית. כלומר, אם העבודה צריכה להתבצע הוא ידאג לכך שהעבודה תבוצע. אני לא חושב שהוא אי פעם חשב שמישהו אחר צריך לעשות עבודה שהוא לא היה רוצה לעשות בעצמו. ג'ף פומרנץ