RealTime

Den mannen har – du ser en intensitet, du ser også, hvis du observerer ham, en utrolig kompetanse og et utrettelig synspunkt. Jeg mener, hvis jobben må gjøres, vil han få jobben gjort. Jeg tror ikke at den mannen noensinne har tenkt at noen andre burde gjøre en jobb som han ikke ville være villig til å gjøre selv. Jeff Pomerantz