RealTime

Mannen har – man kan se en intensitet. Man ser också, om man observerar honom, oerhörd kompetens och en oförtröttlig synpunkt. Jag menar, om arbetet måste göras kommer han att få det gjort. Jag tror inte att mannen någonsin, någonsin har ansett att någon annan borde göra ett jobb som han inte själv skulle vara villig att göra. Jeff Pomerantz