RealTime

[מר מיסקביג'] באמת הביא את החלום של ל.ר.ה ... ציוויליזציה שבה האדם יוכל לשרוד ושבה לאנשים ישרים יש זכויות. אני ממש יכולה לראות את זה מתממש בבניינים היפים האלה ובהתרחבות של Scientology בכל העולם, בתקופת החיים שלי. זה מדהים. ליז אוסטרמן