RealTime

דיוויד מיסקביג', יושב-ראש מועצת המנהלים ... אני אוהב את האיש הזה, יש לי כל-כך הרבה הערצה לאדם הזה, מה שהוא עושה כדי לשמור על Scientology ובאמת להפוך אותה לטהורה, באמת להביא אותה לאנשים. מייק קוסל