RealTime

David Miscavige, styrelseordföranden … jag älskar den här mannen, det är liksom, jag har så mycket beundran för den här mannen, vad han gör för att återställa Scientology och att verkligen göra den ren, att verkligen ge den till folket. Mike Coesel