RealTime

David Miscavige, Styreformannen ... jeg elsker denne mannen, jeg har så mye beundring for denne mannen, det han gjør for å gjenopprette Scientology og for å virkelig gjøre den ren, for å virkelig å bringe den til folk. Mike Coesel