RealTime

הוא אוהב לראות שדברים מתבצעים כמו שצריך. בכל פעם שאתה רואה את המעורבות שלו בכל דבר, זה תמיד ברמה המקצועית הגבוהה ביותר שאפשר. פיטר הודקין