RealTime

Vi er så heldige at vi har COB, vi er så heldige fordi han holder posten sin, han gjør sin post, sitt arbeid, ekspanderer Kirken og det er hva han gjør – han blomstrer og lykkes og vi drar alle nytte av det. Caralyn Percy