RealTime

Vi är så lyckligt lottade som har COB, vi är så lyckligt lottade eftersom han håller sin post, han gör sin post, han gör sitt arbete, han får kyrkan att växa och, du vet, det är vad han gör. Han blomstrar och lyckas och vi gagnas alla av det. Caralyn Percy