RealTime

Som Scientologist, å ha Mr. Miscavige som leder, det er hvordan vi klarer det. Det er hvordan jeg møter opp hver dag og vet at vi kommer til å klare det. Gillian Jackson