RealTime

Som Scientologist, att ha Mr. Miscavige som leder oss, det är så vi lyckas. Det är så jag dyker upp varje dag och vet att vi kommer att lyckas. Gillian Jackson