RealTime

[David Miscavige] er en leder uten sidestykke, ville jeg si. ... Da LRH fant noen til å ta over, da han gikk bort, han kunne bare ikke ha funnet noen bedre etter min mening. Han er vidt og bredt beundret og respektert. Gray Levett