RealTime

[David Miscavige] er pilaren, og det er grunnen til at LRH valgte ham. Han visste at han kunne betro ham med å gjøre det som måtte gjøres, og han gjør det. Og han gjør en fantastisk jobb med det. Kalindi Engle