RealTime

[David Miscavige] er et utrolig eksempel. Han er virkelig en utrolig kraft som har skapt en slik ekspansjon. Mathilde Jansson