RealTime

[David Miscavige] är verkligen ett föredöme. Han är en så otrolig kraft som har skapat så stor expansion, verkligen. Mathilde Jansson