RealTime

Jeg har sett utviklingen av Scientology som en gruppe og som en religiøs bevegelse, og jeg kan absolutt, kategorisk fortelle deg at vi er hvor vi er nå, i og med Scientology, på grunn av Mr. David Miscavige. Pat Parodi