RealTime

[David Miscavige] har en vision. Han har en vision om framtiden och vad som kan uppnås och som ledare tillåter han inte att barriärer kommer i vägen. Sally Jensen