RealTime

Så när jag tittar på någon som Mr. Miscavige och jag säger: ’Wow.’ Du vet, det är något som jag nu bara kan mäta mitt liv efter, mina handlingar. Diane Stein