RealTime

Hvert 12. sekund vil enda et skolebarn begynne å eksperimentere med ulovlige stoffer for første gang – en uhyggelig påminnelse om hvor utbredt stoffmisbruk har blitt blant unge i vårt moderne samfunn.

For å bekjempe denne epidemien har Scientology Kirken, under ledelse av David Miscavige, sponset den største ikke-statlige forebyggende informasjonskampanjen mot stoff i verden.

Til dags dato har det Kirke-sponsede Stoffri Verden-programmet distribuert over 100 millioner stoffopplysningshefter over hele kloden.

Det har blitt endelig vist at når unge mennesker gjøres kjent med sannheten om stoff – med faktisk informasjon om hva stoff er og hva de gjør – faller antallet misbrukere tilsvarende. Gjennom statistiske undersøkelser anslår Stoffri Verden-kampanjen at den, til dags dato, har avholdt omtrent 500 000 unge mennesker rundt om i verden fra å begynne å ta stoff som rekreasjon – eller det som verre er: stupe inn i den ødeleggende og lammende verden av altoppslukende avhengighet.

Mr. Miscaviges opprinnelige initiativ garanterte at kampanjens informative materialer ville stilles gratis til rådighet for alle som ber om dem. Følgelig tilbyr Scientology Kirken sekulære publikasjoner (uten å fremme Scientologys overbevisninger) til likesinnede sammenslutninger mot stoff, statlige institusjoner, borgergrupper og skoler.

Den moderne, slagkraftige undervisningsplanen omfatter:

Alt i alt representerer Stoffri Verden-kampanjen et enormt skritt i retning av å oppdra en generasjon som håper å forbli fri fra narkotikaavhengighetens virkninger i sine liv.

Ved å dele sin viten og ekspertise med oss har Foundation for a Drug-Free World spilt en betydelig rolle for DEAs suksess med sitt program om å redusere etterspørselen etter stoff i samfunnet.Spesiell agent, Drug Enforcement Administration, USA

VERDENSOMSPENNENDE KAMPANJER FOR SOSIAL FORBEDRING