RealTime

L. Ron Hubbard fastställde ursprungligen ett mål för Scientologists att en dag skapa kyrkor som förkroppsligar Scientologys teknologi för att hjälpa alla människor att uppnå andlig frihet.

För att tillgodose den växande efterfrågan på Dianetics och Scientologys tjänster samt de samhällsförbättrande program som kyrkan sponsrar, engagerade sig David Miscavige personligen i uppgiften att förverkliga detta mål om att få alla Scientology Kyrkor att uppnå ideala normer.

Ideala kyrkor tillhandahåller religionen Scientologys alla tjänster till församlingsmedlemmar och närområdet. Genom att använda 2000-talets teknologiska framsteg har Mr. Miscavige avsevärt kunnat minska tiden som behövts för att få dem på plats.

”Ideal” omfattar både de fysiska beståndsdelarna och de olika sorters tjänster som erbjuds församlingsmedlemmarna och närområdet. Dessa kyrkor har ett omfattande informationscenter som beskriver alla aspekter av Dianetics och Scientology. De introducerar besökare till grundaren L. Ron Hubbard; beskriver hans historia, verk och prestationer; och förklarar kyrkans samhällsförbättrande, humanitära och sociala program.

Religiösa tjänster som tillhandahålls vid ideala kyrkor görs i störningsfria och estetiskt utformade kurslokaler och rum för andlig vägledning. Det inbegriper omfattande bibliotek, bokhandlar, film- och seminarierum och stora kapell för söndagsbetraktelser, bröllop, dop och andra evenemang för församlingens medlemmar.

David Miscavige etablerade de moderna strategierna för anskaffandet, designen och planeringen av nya kyrkor. Dessa strategier bildar en mall som tjänar till att vägleda Scientologys individuella församlingar runt om i världen i deras arbete med kyrkan för att bygga framtiden. Planeringen och byggandet av mängder av nya anläggningar sker ständigt eller också närmar de sig slutstadiet i en ökande takt under det att denna expansionsera utspelar sig över hela världen.

Sedan inledningen av dessa strategier har Mr. Miscavige övervakat och deltagit i invigningen av mer än 60 ideala kyrkor över hela världen, inklusive de i världens kulturcentrum. De inkluderar den nationella Scientology Kyrkan i Spanien i Madrids litteraturdistrikt; Scientology Kyrkan i New York, vid Times Square; Scientology Kyrkan i San Francisco i Kalifornien, i den ursprungliga historiska Transamerica-byggnaden; Scientology Kyrkan i London i England, belägen mitt i staden; Scientology Kyrkan i Bogotá, på stadens Calle 100; och Scientology Kyrkan i Kaohsiung i Taiwan, i hjärtat av staden och som nu utgör en port till den kinesisktalande världen. Utöver det betjänar nya anläggningar nu stora befolkningscenter i Australien och Asien, som spänner över länderna kring Stilla havet – från Tokyo i Japan, till Sydney i Australien och Auckland i Nya Zeeland. Dessa ideala kyrkor världen över skapar nya möjligheter att nå ut till miljontals fler människor med Scientologys budskap om hopp för en mer fredlig värld och andligt förverkligande.

Under denna tid av snabb expansion har kyrkans lokaler ökat från 418 000 kvadratmeter år 2003 till över 1,1 miljoner idag – vilket mer än fördubblat kyrkans avtryck runt om i världen. Över 230 000 kvadratmeter av renovering fullbordades under de senaste fem åren.

L. Ron Hubbard gav också anvisningar om att Scientologys byggnader borde bevara och hedra arvet i de samhällen som de betjänar. För att uppnå dessa mål väljer kyrkan ofta historiska fastigheter, i samråd med lokala Scientologists som lokalerna är till för, och övervakar den noggranna restaureringen av dem. Mr. Miscavige har instruerat kyrkan att arbeta direkt med kulturarvsbevarare i varje stad där dess andliga byggnader ligger, för att bättre kunna integrera dem i sina närområden när de återställer och bevarar dessa strukturers unika skönhet. Processen har gett upphov till interreligiösa samarbeten och myndighetssamarbeten, vilket inlett en ny era av samarbete och stöd för andlig frihet i länder över hela världen.

Men expansionsprocessen har krävt mycket mer än att finna och renovera historiska anläggningar för att göra dem till Scientology Kyrkor. Den inkluderar skapandet av system varigenom varje anläggning utrustas för att kunna uppfylla församlingsmedlemmarnas behov. Om det så gäller ljudsystem, skyltar, belysning eller den minutiösa sammansättningen av passande faciliteter för strävan efter andlig upplysning – på så vis har allt omsorgsfullt utformats av Mr. Miscavige för att hålla jämna steg med villkoren för snabb expansion.

I egenskap av religionen Scientologys kyrklige ledare har David Miscavige samordnat denna världsomspännande expansion så att policy och procedurer som fastställts av L. Ron Hubbard för att uppnå religionens mål, precis som han föreställde sig dem, nu följs exakt. Den vision Scientologys grundare hade har blivit David Miscaviges mission, och tillsammans har deras filosofier och hängivenhet förvandlat liv hos en ständigt växande internationell församling.

Mr. Miscavige står vid rodret för denna process och har inte bara navigerat i andlighetens värld, utan även i världen för internationella samarbeten. Under denna process har kyrkan också utvidgat sin närvaro med kontor för nationella angelägenheter – det allra senaste på Irland – vars syfte är att samordna utåtriktade verksamheter som främjar respekt för religionsfrihet och allas rättighet till fri religionsutövning.